Παραγωγή

Η διαδικασία της παραγωγής των ψαριών περιλαμβάνει διάφορα στάδια έως ότου το ψάρι καταλήξει στην αγορά και στο πιάτο του καταναλωτή. Τα βασικότερα στάδια είναι:

Εκτροφή στα κλουβιά

Τα ψάρια εισάγονται στα κλουβιά στο μέγεθος των 2 γρ και παραμένουν εκεί για διάστημα 18-24 μήνες, μέχρι να φθάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος των 420-450 γρ. Κατά την παραμονή τους στα κλουβιά θα υποβληθούν σε διάφορες εργασίες, όπως εμβολιασμό, διαλογή, αραιώσεις κλπ. Για την εκτροφή τους χρησιμοποιούνται ιχθυοτροφές υψηλής ποιότητας, κατάλληλες για το είδος του ψαριού που δίνονται, από προμηθευτές μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όλες οι ιχθυοτροφές περιέχουν ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και άλευρα από δημητριακά και διαθέτουν πιστοποίηση για την απουσία διοξινών και γενετικά τροποποιημένα πρώτων υλών, μεταξύ άλλων.

Εξαλίευση

Όταν τα ψάρια φθάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος εξαλιεύονται. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύλληψή τους μέσα στο κλουβί, τη θανάτωσή τους και τη μεταφορά τους στο συσκευαστήριο. Η διαδικασία της θανάτωσής τους γίνεται με τη χρήση παγόνερου, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ποιότητα. Η μεταφορά των ψαριών στο συσκευαστήριο γίνεται κάτω από συνθήκες συνεχούς ψύξης.

Συσκευασία

Τα ψάρια κατά την άφιξή τους στο συσκευαστήριο, ελέγχονται για τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, σύμφωνα τις προδιαγραφές ποιότητας της Φόρκυς, και αν πληρούνται όλα τα κριτήρια, τότε εισέρχονται στη γραμμή συσκευασίας, όπου και συσκευάζονται σε κιβώτια διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με πάγο και αποστέλλονται, μέσω συνεργασιών με μεταφορείς, σε όλους τους συνεργάτες μας ανά τον κόσμο.

Ελληνικα