Η εταιρεία διοικείται από 3μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:

  1. Μιχάλης Μαρίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Κουτσουράκης Ιωάννης, Μέλος
  3. Φραγκάκης Ισίδωρος, Μέλος
Ελληνικα