Τα προϊόντα μας

Εξάγουμε τα προϊόντα μας σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο

Λαυράκι

Αρχική

Τσιπούρα

Αρχική

Φαγκρί

Αρχική

Εγκαταστάσεις

Εκτρέφουμε τα ψάρια μας

στα καταγάλανα νερά

του Αιγαίου

Μονάδες Πάχυνσης

Αρχική

Συσκευαστήριο

Αρχική

Που βρισκόμαστε

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της νήσου Χίου.

Untitled
Ελληνικα