Πελατολόγιο

Στο πελατολόγιο της Εταιρίας συγκαταλέγονται μεγάλες, αξιόπιστες και σημαντικές στο χώρο τους εταιρίες οι οποίες συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και στην επάρκεια και ασφάλεια των ταμειακών του εισροών.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της όχι μόνο λόγω της ποιότητας των προϊόντων της αλλά και λόγω της προσεκτικής επιλογής των ανθρώπων και των εταιριών.

Η Εταιρία εξάγει σε περισσότερες από 15 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Οι βασικές χώρες εξαγωγής των προϊόντων μας είναι οι ακόλουθες:

  • Η.Π.Α.
  • ΚΑΝΑΔΑΣ
  • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
  • ΙΣΠΑΝΙΑ
  • ΓΑΛΛΙΑ
  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • ΙΤΑΛΙΑ
  • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ελληνικα