Εγκαταστάσεις

Διαθέτουμε 5 μονάδες πάχυνσης στην Χίο, συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, όπως αποθήκες τροφών, χώρος συντήρησης και αποθήκευσης διχτυών, κλπ.

Μονάδα Πάχυνσης νησίδας Αγίου Στεφάνου

Μονάδα Πάχυνσης Ανατολικά νησίδας Αγίου Στεφάνου

Μονάδα Πάχυνσης Ακρωτήρι Παχύ

Μονάδα Πάχυνσης Γαϊδουροπούντα

Μονάδα Πάχυνσης Γαϊδουρόνησο

Συσκευαστήριο

Ελληνικα