Τα προϊόντα μας

Εξάγουμε τα προϊόντα μας σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο

Λαυράκι

Τσιπούρα

Φαγκρί

Εγκαταστάσεις

Εκτρέφουμε τα ψάρια μας

στα καταγάλανα νερά

του Αιγαίου

Μονάδες Πάχυνσης

Συσκευαστήριο

Που βρισκόμαστε

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της νήσου Χίου.

 
Ελληνικα